Main content |  back to top

迪士国际货运代理提供Tianjin Xingang 天津新港至Da Nang (Danang), Vietnam 岘港,越南,20尺/40尺/40尺高集装箱整箱海运运价咨询,订舱,运输.

迪士国际货运代理提供Tianjin Xingang 天津新港至Da Nang (Danang), Vietnam 岘港,越南,20尺/40尺/40尺高集装箱整箱海运运价咨询,订舱,运输.

起运港: Tianjin Xingang 天津新港

中转港: Kaohsiung

目的港: Da Nang (Danang), Vietnam 岘港,越南

船期: Thurs..(每周)

预计航程: 16天左右

20GP

40GP

40HQ

USD425

USD540

USD540

有效期截止:

报价日期:

天津港货运代理国际物流公司

北京纸飞机 合作单位合作单位合作单位合作单位